Vergoedingen en Tarieven

Wat is voor u van toepassing?

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Bijna alle zorgverzekeraars hebben Oefentherapie Mensendieck opgenomen in de aanvullende pakketten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt vanuit de aanvullende pakketten is per verzekering verschillend. Controleer voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het verwachte aantal behandelingen wordt altijd met u besproken, zodat u weet wat de behandeling u gaat kosten.

Zonder chronische indicatie

Onder de 18 jaar

Negen behandelingen per jaar uit de basisverzekering. Indien nodig nog negen behandelingen en daarna uit een aanvullende verzekering (wisselend aantal afhankelijk van uw aanvullende pakket).


Boven de 18 jaar

Vergoeding uit de aanvullende verzekering (wisselend aantal afhankelijk van uw aanvullende pakket).

Met een chronische indicatie

Onder de 18 jaar

Alle behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.


Boven de 18 jaar

Vanaf de 21e behandeling wordt 100% vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering (wisselend aantal afhankelijk van uw aanvullende pakket).

Eigen risico

Als u geen chronische indicatie hebt, gaan de behandelingen niet ten koste van het eigen risico. Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering of uit het eigen risico als u niet aanvullend verzekerd bent. Het eigen risico geldt namelijk niet voor de aanvullende verzekering.

Behandelingen aan huis

Als u om medische redenen niet naar onze praktijk kunt komen, behandelen wij aan huis. Een verwijzing van de arts is dan nodig.

Alle tarieven

Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt en gelden tot en met 31 december 2018.

Intake en onderzoek na verwijzing €45,00
Behandeling in de praktijk €36,00
Screening* €15,00
Intake en onderzoek na screening* €36,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €56,00
Behandeling aan huis €51,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek €61,00
Verslaglegging aan derden €80,00
Zitting slaapoefentherapie €36,00
Verzuimtarief €36,00
Avondtarief €41,00

*in geval van Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (zonder verwijzing)